ករណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ករណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

បំពង់ polyurethane បាក់សម្រាប់ឧស្ម័ន shale

២

ទុយោផ្គត់ផ្គង់ទឹកកសិកម្ម

៣

ការដឹកជញ្ជូនរអិល

៤

បំពង់ polyurethane

៥

បំពង់ polyurethane ផ្ទះល្វែង

៦

បំពង់ពន្លត់អគ្គីភ័យក្រុង

ករណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

合影
客户合影

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង